Sika MonoTop®-110 QuickFix

Hurtigmørtel for montasjearbeid

Sika MonoTop®-110 QuickFix er en 1-komponent, 
hurtigherdende ferdigmørtel basert på sementbaserte bindemidler og utvalgte tilslag. Produktet benyttes som montasjemørtel med rask styrkeutvikling.

  • Størkner i løpet av få minutter
  • Praktisk emballasje for mindre støpearbeider
  • Gode herdeegenskaper også ved fuktighet
  • Overmalbar etter herding
  • God vedheft til metall