SikaWall®-118 Multi-Purpose Render

Universalpuss til renoverings-/pussarbeider på fasader og vegger.

SikaWall®-118 Multi-Purpose Render er en flerbruks, universalpuss med god styrke og vedheftsevne.  Produktet er godt egnet til utvendige og innvendige arbeider. SikaWall®-118 Multi-Purpose Render er enkel i bruk, og har svært god bearbeidbarhet ved påføring i tykke såvel som tynne sjikt.  Kan benyttes til puss-lag i sjikttykkelser inntil 10 mm, samt til utfylling av fuger inntil 15 mm.

  • Flerbruks anvendelser  (universalpuss, klebe-/
    utfyllingsmørtel)
  • God vedheft
  • Til innvendig og utvendige arbeider
  • Enkel framstilling og bruk
  • God bearbeidbarhet
  • Sjikttykkelser inntil 10 mm 
  • Utfylling av fuger inntil 15 mm
Produkt Størrelse Varenr Nobb nr EAN
SikaWall-118 Multi-Purpose Render 20 KG 660269 57654826 7612895670904

Slik gjør du det selv

På filmen under for du en grundig innføring i hvordan du enkelt kan bruke SikaWall puss-system selv.