Tak med ballast/grønne tak PVC/FPO

Membraner PVC/FPO

Tak med ballast/grønne tak PVC/FPO

Taksystemer for alle typer ballast (overdekning) som f.eks. singel, beplantet med Sedum/Torvtak o.l., hellelagt og påstøp.