Takskole

Tak-og membranproduktene til Sika krever god montasjeteknikk og detaljløsninger.
Sika arrangerer 2 dagers intensivkurs for tak-/membrantekking. Disse kursene kan også skreddersys etter kundens ønske og behov. Kurset har som formål å øke kompetansen på folietekking både på det teoretiske plan men mest rettet mot den praktiske utførelsen.

Ved gjennomført kurs utstedes det et kursbevis som bevitner kompetanse i praktisk bruk av våre produkter og systemer. Kursene avholdes i vårt treningssenter på Skytta i Nittedal.

Vi tilpasser vår opplæring avhengig av våre kunders behov og kompetanse;

• Kurs i Taktekking med Sikaplan for mekanisk innfesting
• Kurs i Taktekking med Sarnafil-T (FPO)
• Kurs i Våtromsmembraner
• Kurs i Radonmembraner

Opplæringen er først og fremst av praktisk art men noe teori blir også gjennomgått.

Kursene avholdes i våre lokaler på Skytta og alternative hotell kan f.eks. være
Olavsgaard Hotell/MOXY Hotell (ikke inkludert i kursavgiften).

For nærmere informasjon angående våre kurs- og opplæringstilbud ta kontakt med:

Jack Ove Jansen
mail:
tlf.: +47 907 84 238

Praktiske råd

Les våre praktiske råd om sveising, mekanisk innfesting og vedlikehold av våre taksystemer her