Sika Norge AS har utviklet en radonmembran Sarnafil TG RadonProof 12 som kan legges i både bruksklasse A og B. Alle skjøter og gjennomføringer sveises med varmluft. På alle detaljer benyttes en homogen folie Sarnafil T66-15 D som kan strekkes med flere hundre prosent. Dette gjør også at selv vanskelige detaljer blir mulig å løse. Sika radonmembran Sarnafil TG RadonProof 12 skal beskytte bygg for radoneksponering fra grunnen i bruksklasse A eller B.

 

Sika radonsperre
Helse og måling

Radon forårsaker lungekreft, og risikoen øker med radonkonsentrasjonen i inneluften og oppholdstiden. Radon forekommer i alle slags bygninger og total 
radonrisiko skyldes summen av opphold i ulike bygninger.

Statens strålevern anbefaler alle som har oppholdsrom i underetasjer eller i en av de tre laveste etasjene over bakkeplan å måle radonkonsentrasjonen. Radon forekommer i alle slags bygninger, og radonmålinger bør gjennomføres i alle bygninger der mennesker oppholder seg.

 

Sika radonsperre
Kilder

Byggegrunnen er den klart viktigste kilden til forhøyde radonkonsentrasjoner i bygninger. Radon dannes naturlig i berggrunnen og siver inn med jordlufta gjennom sprekker og utettheter mellom byggegrunnen og bygningen.

Husholdningsvann fra borebrønner i fast fjell kan inneholde høye konsentrasjoner av radon, og ved bruk av vannet til dusj, oppvaskmaskin og lignende vil radon frigjøres til inneluften. Bruk av stein som byggemateriale kan bidra til radon i inneluft, men i Norge er dette sjelden en viktig kilde. Tilkjørte masser, pukk og grus i byggegrunnen kan likevel bidra til problemer med radon.

 

Sika radonsperre
Hvordan dannes radon?

Naturlige radioaktive stoffer som uran, finnes i varierende konsentrasjoner i berggrunn og jordsmonn. Når uran henfaller, dannes nye radioaktive stoffer, deriblant radium og radon. Radon er en edelgass og har liten evne til å binde seg til faste stoffer. Det fører til at radon lett unnslipper materialer og frigjøres til luft.