Her kan du laste ned det vi har av teknisk informasjon og datablader, du vil også finne det vi har av brosjyremateriell og referansebrosjyrer.

Produktdatablad

Her finner du:
Produktdatablader

Sikkerhetsdatablad

Her finner du:
Sikkerhetsdatablader

Ytelseserklæring (DoP)

Her finner du:
Ytelseserklæringer (DocumentOfPerformance DoP)

brosjyrer

Her finner du:
Brosjyrer

Alle våre EPD deklarasjoner

Her finner du:
Sikas EPD deklarasjoner

Søke side for hele sika.no

Her kan du søke i Hele Databasen.
På denne siden har du mulighet til å lete på tvers av produktområdene

Sika At Work

Her finner du:
Sika At Work (Referanse brosjyrer)