Her kan du laste ned det vi har av teknisk informasjon og datablader, du vil også finne det vi har av brosjyremateriell og referansebrosjyrer.

Download Sika tak
Produktdatablad

Her finner du:
Produktdatablader

Download Sika tak
Sikkerhetsdatablad

Her finner du:
Sikkerhetsdatablader

Download Sika tak
Ytelseserklæring (DoP)

Her finner du:
Ytelseserklæringer (DocumentOfPerformance DoP)

Download Sika tak
brosjyrer

Her finner du:
Brosjyrer

Download Sika tak
Alle våre EPD deklarasjoner

Her finner du:
Sikas EPD deklarasjoner

Download Sika tak
Søke side for hele sika.no

Her kan du søke i Hele Databasen.
På denne siden har du mulighet til å lete på tvers av produktområdene

Download Sika tak
Sika At Work

Her finner du:
Sika At Work (Referanse brosjyrer)