Sika Norge sin distribusjonsavdeling har som hovedmål å sørge for at Sika sine produkter er tilgjengelige i definerte områder i Norge. For å nå dette målet har vi inngått samarbeidsavtaler med både kjeder og lokale forhandlere. 

Vi har salgsmedarbeidere med høy produktkompetanse som har ansvar for de forskjellige distrikter. Sammen med våre samarbeidspartnere bistår disse med teknisk kompetanse for å finne optimale produkter til å løse sluttbrukers behov.

Sammen med våre samarbeidspartnere finner vi logistikkløsninger og leveringskonsept som er med på å optimalisere driften på byggeplass. Har dere spørsmål vedrørende hvor dere kan få kjøpt Sika-produkter, eller ønsker å komme i kontakt med oss, kontakt vår representant i gjeldende distrikt eller vår kundeservice.