Høyelastisk profesjonell, værbestandig fugemasse for betong, mur og EIFS Fasader

Bruksområde:
Lavmodulær elastisk fugemasse som tilfredsstiller de høyeste krav for bevegelses- og forbindelsesfuger i store bygningskonstruksjoner.

Egenskaper:
• Meget god vær- og aldringsbestandighet
• Bevegelseskapasitet på +100/-50 % (ASTM C 719)
• Lav belastning på fugekantene
• Enkel å glatte og bearbeide
• Meget god vedheft til mange underlag
• Løsemiddelfri og luktfri
• Oppfyller M1 kravene for emisjoner
• Oppfyller EN15651-1 25 LM for innendørs og utendørs bruk og i områder med kaldt klima
• Oppfyller ISO 11600 F 25 LM
• Testet for brannmotstand og klassifisert ifølge EN 13501-2
• ISO 16938-1 ingen misfarging på marmor

Tekniske data:
Polyuretanmasse
• Patron 300 ml, Pose 600 ml
• Shore A: 20
• Brukstemp.: +5 °C til +40 °C
• Herdetid: 3 mm/24 timer
• Mange farger