FPO (polyolefin) vanntettende membransystem

FPO (polyolefin) vanntettende membransystem for innstøpning  av kjellere og andre typer konstruksjoner under terreng.

SikaProof A er et vanntettende membransystem som virker med betongkonstruksjonen etter utstøping av den ferske betongen. Det består av en preget polyolefin (FPO) membran laminert med fiberduk. SikaProof A membranen utlegges før armeringen og betongen utlegges.

Bruksområder

• Betongdekker under terreng
• Vegger under terreng med enkel eller dobbeltsidig forskaling
• Utvidelser og ombygginger
• For prefabrikkerte konstruksjoner
• Fukt- og Radonsikring av bygninger

Egenskaper / Fordeler

Membranen utlegges (forvarming eller åpen flamme trengs ikke) før armeringen monteres og betongen utstøpes.
• Helhetlig og permanent heft til hele betongkonstruksjonen
• Intet rennende drensvann eller migrering mellom betongkonstruksjonen og membran-systemet.
• Høy vanntetthet er testet i samsvar med ulike standarder
• Enkel å legge med hellimte skjøter (sveising er ikke nødvendig)
• Værbestandig med midlertidig UV-stabilitet
• Aldringsbestandig
• Høy fleksibilitet og revneoverbyggende evne
• Bestandig mot aggressive stoffer i naturlig grunnvann og jord

Kan kombineres med andre godkjente Sika vanntettingssystemer inklusive:
Sikaplan WT membraner, FPO-baserte (polyolefin) vanntettingsmembraner
Sikadur-Combiflex SG system, FPO-basert fugesystem

Godkjenninger / Standarder

• Produktdeklarasjon EN 13967 – Fleksibel vanntettingsmembran.
   CE sertifikat Nr. 1349-CPD-065, 16.08.2011
• Funksjonstest, Wissbau, test rapport Nr. 2010-212 (SikaProof A-08), 03.05.2011
• Funksjonstest, Wissbau, testrapport Nr. 2010-212-6 (Penetrations), …
• Funksjonstest, Wissbau, testrapport Nr. 2012-212-7 (Pile head), …
• ASTM D 5385 mod., Sika Technology AG, Internal Test Lab,
  testrapport Nr. 1112035, 23.11.2011
• Radonpermeabilitet, Slovak Medical University, for SikaProof A-12,
  testrapport Nr. E-215/2011, 15.11.2011
• Radonpermeabilitet, Slovak Medical University, for SikaProof A-08,
   testrapport Nr. E-214/2011, 07.12.2011