Renovering er som regel både økonomisk og miljømessig gunstig sammenlignet med nybygg. Det gir også en mulighet til å endre bruken av eiendommen. Samarbeid mellom arkitekter, entreprenører og eiendomsbesittere er nøkkelen til vellykkede renoveringsprosjekter.

RENOVERING

Gjenoppretting av verdi, langsiktig bærekraft, og bruksendring er alle grunner til å se over eiendommer som ikke lenger er formålstjenlige, ulønnsomme eller har høye driftskostnader.

KOSTNAD

Ved å utnytte eksisterende konstruksjoner og bygge videre på de kan man redusere utgiftene og unngå høye kostnader til riving og avfallshåndtering. 

MILJØ

Miljøaspektet er noe stadig flere fokuserer på i dag. Eiendomsrenovering reduserer avfallsmengden og energiforbruket sammenlignet med nybygg.

NYE BRUKSOMRÅDER

Ved å tilpasse den eksisterende strukturen kan vi forvandle kontorbygg til boliger, et nedslitt varehus til et levende kjøpesenter eller gamle fabrikker til kreative kontorer.