REACH - opplæring i sikker bruk av diisocyanater

Reach opplæring

Har du fått med deg den nye REACH-forskriften om krav til opplæring? 

Fra 24. august 2023 må alle (profesjonelle eller industrielle virksomheter) som bruker diisocyanater og diisocyanatholdige blandinger, kunne dokumentere fullført opplæring i sikker bruk. Kravet til opplæring gjelder både arbeidsgivere, arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende.

Vi tilbyr gratis kurs for våre kunder som legges opp som et webinar i Teams.

Se alle våre løsninger innen bygg, betong og industri

Se mer og følg oss på sosiale medier