Adresse
Sika Norge AS
Sanitetsveien 1, 2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Telefon: +47 67 06 79 00
epost:kundeservice@no.sika.com