Denne informasjonen om personvern for nettside beskriver hvordan Sika Norge AS ("Sika Norge AS" eller "vi" eller "oss" eller "vår") som kontrolleren behandler personopplysninger og annen informasjon for brukerne ("du" eller "din"), spesielt innenfor rammen av betydningen av personvernreglene ("GDPR"), når du bruker nettsiden www.sika.no ("nettside").

1. Kategorier av personopplysninger, behandlingsformål, lovhjemmel og kilde

a. Personopplysninger aktivt oppgitt av deg:

Hvis du oppretter en brukerkonto på nettsiden vår, vil du bli spurt om å oppgi følgende personopplysninger: Navn, postadresse, e-postadresse, valgt passord. Sika Norge AS behandler slike personopplysninger for å yte tjenester til deg. Slike personopplysninger gis på frivillig basis. Du vil imidlertid ikke kunne opprette en brukerkonto hvis du ikke oppgir disse dataene. Lovhjemmelen for behandling av slike personopplysninger er kontrakten som er inngått med deg for bruk av nettsiden (art. 6 (1) lit. b GDPR). 

Hvis du registrerer deg for nyhetsbrevet og aksepterer mottak av nyhetsbrev og behandling av e-postadressen din til dette formålet, vil du bli spurt om å oppgi e-postadresse. Vi vil bruke e-postadressen din til å sende deg regelmessige nyhetsbrev. Det er frivillig å oppgi e-postadresse. Vi kan imidlertid ikke sende deg nyhetsbrev hvis du ikke gjør det. Lovhjemmelen for behandling av dine personopplysninger for tilsending av nyhetsbrev er godkjenning (art. 6 (1) lit. a GDPR). 

b. Annen informasjon som samles passivt: 

I tillegg til personopplysningene du gir aktivt, vil nettsiden automatisk samle, behandle og lagre noe informasjon om deg under pseudonym:

  • Enhets- og bruksinformasjon – denne informasjonen kan inkludere (i) informasjon som er spesifikk for enheten som brukes for å få tilgang til nettsiden (inkludert, men ikke begrenset til modell, operativsystem, IP-adresse, språk, operatør og lignende informasjon) og (ii) informasjon om bruken av egenskaper, funksjoner eller varslinger på enheten for å identifisere deg og analysere trender;
  • Nettsideanalyse – slik som hvor ofte en bruker besøker nettsiden, samlet bruk, ytelsesdata. Vi bruker nettsideanalyse til å bedre forstå funksjonen til og bruken av nettsiden vår. Lovhjemmelen for dette formålet er våre lovlige interesser (art. 6 (1) lit. f GDPR), som er følgende: for å overvåke og vedlikeholde nettsidens ytelse og for å analysere trender, bruk og aktiviteter i forbindelse med nettsiden.

2. Mottakere

a. Overføre til serviceleverandører

Sika Norge AS kan engasjere eksterne tjenesteleverandører som fungerer som databehandler for Sika Norge AS, til å levere visse tjenester til Sika Norge AS, slik som f.eks. serviceleverandører, leverandører av marketsføringstjenester eller leverandører av IT-support tjenester. Når de leverer slike tjenester, kan de eksterne leverandørene ha tilgang til og/eller kan behandle dine personopplysninger.

Disse eksterne serviceleverandørene er underlagt kontraktsfestede forpliktelser om implementering av egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for sikring av personopplysninger og behandling av personopplysninger kun i henhold til instruksjoner. 

b. Andre mottakere

Noen av dem som administrerer nettsiden og leverer IT-tjenester, kan være ansatte i våre gruppeselskaper. Når de administrerer nettsiden, kan disse personene ha tilgang til og/eller behandle dine personopplysninger. Den aktuelle overføringen av personopplysningene dine er basert på våre lovlige interesser. Våre lovlige interesser er overføring av personopplysninger innenfor gruppen av selskaper for interne administrative formål og støtteformål. Tilgangen er begrenset til personer som trenger å vite.

Sika Norge AS kan også overføre dine personopplysninger til politimyndigheter, statlige myndigheter, juridiske myndigheter og eksterne konsulenter i henhold til gjeldende lov om personvern. Lovhjemmelen for slik behandling er samsvar med en lovfestet plikt som Sika Norge AS er underlagt eller lovlige interesser, som f.eks. utføring eller forsvar av rettskrav.

Den oppdaterte listen over databehandlere og tredjeparter som vi deler data med, er tilgjengelig på forespørsel til selskapet via kontaktinformasjonen nedenfor.

c. Internasjonal overføring av personopplysninger

Personopplysningene vi samer eller mottar om det kan overføres til og behandles av mottakere som er i eller utenfor EØS, og som ikke har et godt nok nivå for personvern. Landene som har et godt nok nivå for personvern fra et EU-lov-perspektiv, er Andorra, Argentina, Canada, Sveits, Færøyene, Guernsey, Israel, Isle of Man, Jersey, New Zealand og Uruguay. Mottakere i USA kan være delvis sertifisert under EU-U.S. Privacy Shield og dermed i stand til å tilby et tilstrekkelig nivå av personvern fra et EU-lov-perspektiv. I den grad dine personopplysninger overføres til land som ikke har et tilstrekkelig nivå av personvern fra et EU-lov-perspektiv, vil vi basere eventuell overføring på egnede sikkerhetsordninger, slik som standard personvernklausuler adoptert fra EU-kommisjonen. Du kan be om en kopi av slike egnede sikkerhetsordninger ved å kontakte oss som vist i avsn. 5 (Kontakt oss) under. Tilgangen er begrenset til mottakere som trenger å vite.

3. Hvilke rettigheter har du og hvordan kan du hevde disse rettighetene?

Hvis du har erklært samtykke til behandling av personopplysninger, kan du tilbakekalle dette samtykket når som helt med framtidig effekt. En slik tilbakekallelse vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen før samtykket ble trukket tilbake.

I samsvar med gjeldende personvernlov kan du ha rett til å: be om tilgang til dine personopplysninger, be om korrigering av dine personopplysninger; be om at dine personopplysninger slettes, be om begrenset behandling av dine personopplysninger; be om overføring av dataene og protestere mot behandlingen av personopplysningene dine. Husk nevnte rettigheter kan være begrenset av gjeldende nasjonale lov om personvern. Mer informasjon om disse rettighetene finner du i vedlegget Dine rettigheter. 

Du har også rett til å klage til ansvarlig tilsynsmyndighet for personvern. For å hevde rettighetene dine ber vi deg ta kontakt med oss som angitt i avsnitt (5.) under eller bruke det spesielle nettskjemaet “Utøv dine rettigheter” som finnes på firmaets nettside.

4. Hvor lenge beholder vi dine personopplysninger?

Dine personopplysninger vil ble oppbevart så lenge som nødvendig for å kunne yte de tjenestene du ønsker. Når Sika Norge AS ikke lenger trenger å bruke dine personopplysninger for å oppfylle kontraktsfestede eller lovbestemte plikter, vil vi fjerne dem fra våre systemer og opptegnelser og/eller iverksette tiltak for å anonymisere dem helt slik at du ikke lenger kan identifiseres på grunnlag av dem, med mindre vi trenger å beholde informasjonen, inkludert personopplysninger, for å oppfylle lovfestede forpliktelser eller forpliktelser som er pålagt av myndighetene Sika Norge AS er underlagt, f.eks. lovbestemte oppbevaringsperioder. 

5. Kontakt oss

Hvis du har tanker eller spørsmål som gjelder denne informasjonen om personvern for nettside, ber vi deg ta kontakt med oss på følgende måte:

Sika Norge AS,

Sanitetsveien 1, 2013 Skjetten. Postboks 71, 2026 Skjetten. Telefon: +47 67 06 79 00. E-post: [email protected]