Interiørfugene er svært ofte forbindelsesfuger rundt dør- og vindusrammer. På grunn av mindre variasjoner i omgivelsestemperaturen er disse fugene vanligvis ikke utsatt for store bevegelser. Sika tilbyr elastiske Sikaflex og Sikasil fugemasser med passende bevegelseskapasitet, god overmalingsevne og en god kompatibilitet til et bredt spekter av malinger.