Løsninger for produksjon og reparasjon av vindturbinblader samt beskyttelse av fundamenter og tårn, for vindparker på land og offshore. Se også hva vi kan tilby innen vannkraft, rehabilitering av dammer, vannveier, overføringsnett, stasjoner og bygninger. Sikas teknologi innen liming og tettemidler for solenergi og speilreflektorer.

Over 20 års erfaring med limteknologier innen fornybar energi

Produktsortimentet vårt brukes over hele verden, og det er ofte et usynlig element for mange bygninger, biler, busser, skip, vind- og vannkraft; Holdbarhet og sikkerhet.

I mer enn 20 år har Sika levert tekniske løsninger til bransjen innen fornybar energi, for produksjon og rehabilitering av vindparker på land og til havs, dammer, vannkraft og solenergi.

Basert på vår omfattende kunnskap om vindkraftsektoren kan Sika tilby et fullt leveringsprogram av produkter og løsninger, fra fundament til vindturbinblad. I tillegg har vi lang erfaring innen glassindustrien. Det kommer godt med med tanke på vårt sortiment innen solenergi som er godt kvalifisert, testet og godkjent.

Application of glue on a windturbine