Passiv brannsikring er bygningsmessige tiltak som forhindrer spredning av brann og røyk. Sika tilbyr et komplett sortiment innen passiv brannsikring for å brannsikre konstruksjoner i næringsbygg, offentlige bygninger, stålkonstruksjoner, etc. Sortimentet består av brannhemmende silikon- og akrylbaserte fugemasser, ekspanderende grafittbaserte fugemasser, kitt, bunnfyllingslister, isolasjonsplater og maling, gipsmørtel, ekspanderende skum, rørmansjetter og rørstruper.

Våre produkter og løsninger oppfyller de nyeste relevante standarder og godkjenninger, samt testet for nordiske miljøer. Løsninger som kan brukes til et bredt spekter av brannsikringstiltak innen lineære fuger og gjennomføringer som kabler, rør og ventilasjonsanlegg.

Se video - Sika som samarbeidspartner innen passiv brannsikring

Hvorfor velge Sika passiv brannsikring?

Løsninger som beskytter liv og eiendom

Moderne bygninger i dag er utstyrt med kabler, rør og ventilasjonskanaler i både horisontale og vertikale retninger. Dette resulterer i utallige gjennomføringer gjennom de fleste vegger og gulv. Hver av disse gjennomføringene og hver skjøt mellom ulike bygningsstrukturer, elementer og områder, er potensielt en passasje for spredning av flammer, varme og giftig røyk inn i tilstøtende rom og områder, som – i verste fall – kan føre til ukontrollert brannspredning gjennom hele hele bygget. 

Sika tilbyr:
  • Komplett sortiment for brannsikringstiltak innen lineære fuger og gjennomføringer
  • Solution finder: Norsk digital håndbok for gjennomføringer som viser løsningen raskt og enkelt
  • Kurs: Sika tilbyr kurs og opplæring i riktig bruk av produkter og oppbygging av systemer
  • Teknisk støtte: Egne team lokalt og globalt samt teknisk brannekspert
  • Dokumentasjon og godkjennelser: Produkter og systemer som er godt testet, følger europeiske standarder, og tilpasset norsk byggeskikk
  • Videoer: Korrekt bruk av produktene
Sika passiv brannsikring

Digital håndbok!

digital håndbok innen passiv brannsikring

Solution finder: Norsk digital håndbok for gjennomføringer. Finn løsningen med noen få tastetrykk - uansett hvor du er og når på døgnet.

Hvordan velge riktig løsning?

For gjennomføringer: Se vår digitale håndbok som viser løsningen
For lineære fuger: Se vår katalog med detaljer og skisser

Velg under:
(klikk på bildet for å se produktene)

Gjennomføringer innen passiv brannsikring

Gjennomføringer

Lineære fuger innen passiv brannsikring

Lineære fuger

Typiske bruksområder for passiv brannsikring

Ofte stilte spørsmål

Hva er passiv brannsikring?

Passiv brannsikring er bygningsmessige tiltak som forblir sovende eller inaktiv under normale forhold, men aktiveres i en brannsituasjon. Passiv brannsikring er en integrert del av konstruksjonen og er utviklet for å redusere spredningen av brann.

Formålet med passiv brannsikring er å avgrense brannens omfang i tilstrekkelig tid til å tillate: Trygg evakuering av mennesker og dyr, samt at det gir Brannvesenet ekstra tid.

Hva betyr EI 60?

E – Integritet, tiden det tar før brannen fysisk trenger gjennom en brannskillende konstruksjon. Ved gjennomtrengning kan gløden fra flammene ses gjennom branntettingen. Flammen vil da lett kunne antenne materialer i et tilstøtende rom eller eksempelvis når en branntekniker holder bomull nær branntettingen. Denne klassifiseringen er normalt den enkleste å oppnå.

I – Isolasjon, temperaturen målt på den ikke-brennende siden, har steget med 180 °C enten på branntettingen eller de gjennomføringene. Dette måles ved hjelp av mange termoelementer som er plassert på strategiske steder. Intensjonen er å gjenskape lavest mulig temperatur som faktisk kan starte brann, selv om flammene ikke har brutt gjennom den brannskillende konstruksjonen.

Bokstavene etterfølges av et tall som angir hvor lenge integritet og isolasjon opprettholdes, i minutter. Klassifiseringen E 60 angir med andre ord at integriteten opprettholdes i en time, mens EI 120 angir to timer for både integritet og isolasjon.

Hva er brannmotstand?

Brannmotstand er den egenskapen et materiale har som forhindrer passering av gasser, røyk og flammer.

Hva er et ekspanderende produkt?

Et ekspanderende produkt inneholder et stoff som svulmer opp som følge av eksponering for varme. Hevelsen i stoffet fører til en økning i volum og reduksjon i tetthet.

Kan jeg erstatte eller blande Sikas produkter for passiv brannsikring med andre produsenters produkter?

Nei, dette anbefales ikke. Å erstatte eller blande forskjellige produsenters produkter vil sette integriteten til branntettingssystemet på spill og risikere liv og eiendeler.

Hva er en ytelseserklæring?

En ytelseserklæring er en offisiell erklæring som kreves av produsenten av produktet. Hvert produkt som selges, skal ha en ytelseserklæring som beskriver hvordan produktet presterte på diverse tester under CE-merkingsprosessen.

Hvor finner jeg dokumentasjon for Sikas produkter innen passiv brannsikring?

All produktdokumentasjon inkludert tekniske datablad, sikkerhetsdatablad, sertifiseringer og ytelseserklæring kan lastes ned fra sika.no.

Har Sika løsninger for nordisk byggeskikk?

Ja, Sika sine løsninger for passiv brannsikring er godt dekket innen norsk/nordisk byggeskikk, der det er flere løsninger som blant annet innebærer bruk av tre i konstruksjonen.

Er det lett å finne frem til hvilket produkt/løsning man skal bruke?

Ja, med Sika sin digitale håndbok (Solution Finder) finner man raskt frem til hvilke produkter som skal brukes for å få rett løsning. Det er også med monteringsveiledning i form av bilder og forklaring.

Hvor mange løsninger er det med Sika sine produkter?

Det er over 2000 løsninger med bruk av Sika sine produkter innen passiv brannsikring.

Finnes det videoer av hvordan man bruker produktene?

Ja, på Sika sin hjemmeside sika.no finnes flere «How To» videoer på en del produkter.

Finnes det løsninger for vegger av tre og gips?

Ja, det er flere løsninger som dekker dette.

Har Sika noe kurs på bruken av sine produkter?

Ja, Sika tilbyr kurs/opplæring av sine kunder i bruken av produkter og løsninger.

Kontakt oss i dag for Sikas løsninger innen passiv brannsikring

Sika passiv brannsikring

Eivind Handrum

Teknisk produktsjef lim & fug/passiv brannsikring