Her kan du finne EPD'er fra Sika

EPD står for Environmental Product Declaration. EPDer dokumenterer miljøegenskapene til et byggeprodukt og er utviklet i henhold til anerkjente europeiske og internasjonale standarder. Når det gjelder LCA (Life Cycle Assessment), er den en del av dokumentet.

Vi jobber kontinuerlig med å utvide og oppdatere vår EPD-database, og du er alltid velkommen til å kontakte oss dersom du mangler informasjon.

TIPS

  • Skriv hele produktnavnet, f.eks. "Sikaflex-118".
  • For best mulig søketreff kan mellomrom i produktnavnet erstattes med en bindestrek som f.eks. "Sika-Boom-420".