Sika er blant verdens ledende leverandører av produkter til understøpning og forankring som skal sikre en sikker og varig løsning til overføringer mellom ulike materialer innen bygg og anlegg.
Lim og forsterkning

Når det er behov for strukturell forsterkning på grunn av endring i konstruksjonsbetegnelsen, eller f.eks. øke konstruksjonens bæreevne, må en passende analyse foretas av en kvalifisert konstruksjonsingeniør. Det er flere forskjellige metoder for å oppnå nødvendig armering, og noen eksempler er tilsetning av utvendig støtte eller innebygd armering, ved å feste eksterne bånd eller ved å øke dimensjonene på konstruksjonen. Valg av passende metode avhenger av de forskjellige prosjektparametrene som konstruksjonstype, kostnader, miljø og forhold på stedet, samt tilgangs- og vedlikeholdsmuligheter, etc. Sika har banet vei for utvikling av mange nye materialer og teknikker for strukturell forsterkning. Vår Sikadur®-serie er spesialutviklede lim for liming av strukturell armering, spesielt innen strukturell armeringsarbeid, kabelforankring og liming av prefabrikkerte elementer.

Eksempel på bruksområder

Liming av prefabrikerte betongelementer med Sikadur reparasjonsmørtel og lim
liming av ferske og herdede betongelementer med Sikadur-lim
liming av forskjellige byggematerialer med Sikadur lim
liming av forskjellige byggematerialer med Sikadur lim
Forankring og understøp

Sika er blant verdens ledende leverandører av produkter til understøp og forankring som skal sikre en sikker og varig løsning til overføringer mellom ulike materialer innen bygg og anlegg. Dette gjelder sementbaserte, epoksy - polyester - og andre plaststoffbaserte produkter. 

Ved mekanisk forankring kan det oppstå problemer som riss-dannelse, dårlig styrke i porøse overflater, manglende lastkapasitet ved høyere laster, og ikke tilstrekkelig tilpassede borhull. Sika leverer kjemisk forankring og kraftig forankringslim med følgende bruksfordeler som suveren lastkapasitet, samt vedheft også mot porøse underlag. I tillegg forseglede borhull som motvirker korrosjon og tilpasning mot aktuelle borhulls-dybder og diametre. Dette er løsninger med forankringseffekt tilpasset alle typer underlag. 

Eksempel på bruksområder

Bolter forankret i betong med Sika AnchorFix forankringslim
Bolter forankret i betong med Sika AnchorFix forankringslim
Bolter forankret i betongbrokonstruksjon med Sika AnchorFix forankringslim
Parabolantenne forankret i betongvegg med Sika AnchorFix forankringslim

Produktområder