Som et globalt selskap er Sika forpliktet til bærekraftig utvikling med et langsiktig perspektiv. Vi er stolte av å være bærekraftige, gitt merverdi til våre interessenter, samt mindre innvirkning på miljøet.

Selskapet ivaretar sitt miljøansvar med høyt fokus på strenge EU-krav, bl.a. sikre at inneklimaforholdene er i orden ved bruk av våre produkter og løsninger, samt tilby bærekraftige løsninger for energieffektive konstruksjoner og miljøvennlige kjøretøy. Ansvaret innbefatter også en rekke prosjekter og tiltak som tar sikte på å styrke konsernets forretningsmessige, sosiale og økologiske bærekraft.

Sika Norge skal redusere mengden avfall med
10 %
årlig som en del av 3 vesentlige miljøaspekter
I Sika Norge tilbyr vi mer enn
500
produkter som tilfredsstiller krav ihht. BREEAM-NOR v6.0 og 2016
Sika Norge er medlem av Grønn Byggallianse
NGBC
som står for "Norwegian Green Building Council"
Miljøaspekter

Sika Norges miljøaspekter

Sika Norge er sertifisert i henhold til ledelsessystemene for Kvalitet og Miljø, henholdsvis ISO 9001 og ISO 14001. ISO 14001 omhandler blant annet “Miljøaspekter”, som beskrives i kapittel 6.1.2 i standarden. 

Sika Norge har valgt å fokusere på 3 vesentlige miljøaspekter:

Andel miljøvennlige produkter: Redusere miljøbelastningen fra produkter som Sika Norge markedsfører og selger.

Kvalitet på sikkerhetsdatablad og etiketter/faremerking: Samtlige sikkerhetsdatablad og fareetiketter er i henhold til regelverket og oppdatert innenfor de 3 siste kalenderår.

Avfall fra produkter og produksjon: Redusere mengden avfall og sikre at alt farlig avfall blir behandlet forskriftsmessig.

Sikas miljøfokus

Selskapets strategi for fremtidens bærekraft

"More Value - Less Impact" henviser til Sikas forpliktelse til å stadig øke verdien av våre løsninger og bidrag til alle interessenter, samtidig som risiko og ressursbruk skal reduseres. For å kunne ivareta disse forpliktelsene har Sika fokus på følgende seks strategiske målområder:

  • Bærekraftige løsninger
  • Klimaendringer
  • Samfunnsengasjement
  • Energi og råstoffer
  • Avfall/Vann
  • Sikkerhet på arbeidsplassen

Spørsmål?

Spørsmål om bærekraft og miljø? Ta kontakt med vår EQHS-avdeling.