Sikas fremtidige suksess er ikke bare avhengig av å følge den korrekte strategien for selskapet, men også høyt fokus på de ansattes tillit og engasjement. Sikas reise mot global markedsledelse er basert på selskapets gründerfilosofi og "Sika-ånden" som gjenspeiler de sterke verdiene og prinsippene som utgjør selskapets grunnpilarer. Et samarbeid på tvers av funksjoner, nasjonaliteter og hierarki over hele verden,  drevet av profesjonell ekspertise, lidenskap og entusiasme - over hele verden. Sika-medarbeidere med lang fartstid kaller det “Sika-ånden”.

Sterke verdier og globalt samarbeid

Sika har blitt en global markedsleder innen spesialkjemikalier. I dag står Sika for førsteklasses produktteknologier og service over hele verden. Denne kontinuerlige suksessen drives av våre fem verdier og prinsipper:

  1. Kunden først
  2. Mot til innovasjon
  3. Bærekraft og integritet
  4. Selvstendighet og respekt
  5. Arbeid for resultater

Kunden først

Sika er opptatt av å tilby og opprettholde de høyeste kvalitetsstandardene med hensyn til våre produkter og tjenester. Vår forpliktelse til innovasjon gjør oss i stand til ikke bare å tilfredsstille dagens krav, men også forutse fremtidige forventninger. Alle Sika-løsninger er utviklet med tanke på våre kunders suksess, og vi søker å bygge langvarige og fordelaktige kunderelasjoner, i stedet for å fokusere på kortsiktig virksomhet. Denne holdningen bygger på selskapets motto: Building Trust.

Vi er stolte og takknemlige over vårt engasjement, om hver dag å oppfylle løftet om at Sika-trekanten, vårt mer enn 100 år gamle visuelle symbol, er ensbetydende med prestasjon, kvalitet, pålitelighet og service verden over.

Bilde: Sikas lange historie innen forskning og utvikling har ført selskapet til å bli et anerkjent selskap innen fremtidens teknologi

Mot til innovasjon

Sikas suksess og omdømme er basert på langvarig tradisjon innen innovasjon. Videre er kjernen i vår virksomhet en ledelse som tror på innovasjon og fokus på å utvikle kvalitetsprodukter og de beste løsningene for våre kunder.
Vi har utviklet en prosess innen utvikling, Sika Product Creation Process (PCP), med sterkt fokus på konsekvent utvikling av nye produkter, systemer og løsninger innen liming, tetting, demping, forsterking og beskyttelse for våre definerte produktområder.

Ved å investere i våre etablerte teknologisentere og laboratorier rundt omkring i verden, drar vi nytte av et verdensomspennende nettverk av samarbeidspartnere, leverandører og forskere, samtidig mens vi oppfyller vårt løfte om å være tilstede for våre kunder.

Bærekraft og integritet

Sika har et langsiktig perspektiv på utviklingen av vår virksomhet og vi opptrer med respekt og ansvar overfor våre kunder, interessenter og ansatte. Vi har alle et sterkt fokus på sikkerhet, kvalitet, miljø, rettferdighet, sosialt engasjement, ansvarlighet og verdiskaping.

Bærekraft er et nøkkelord i vår drivkraft for videre utvikling. Når det gjelder bygninger og kjøretøy har vi som mål å øke holdbarheten og forbedre både energi og materialeffektivitet. Vi gjør hele tiden vårt ytterste for å bidra til å redusere ressursforbruket både innad i eget selskap, så vel som for våre samarbeidspartnere som stoler på våre produkter og løsninger. Våre initiativer og fremdrift er organisert innen prosessen Global Reporting Initiative.

Kids at Project Inspire Tanzania
Bilde: Sika Tanzania støtter “ProjeKt Inspire”, et initiativ som tar sikte på å åpne karrieremuligheter for yngre generasjoner

Vi tenker alltid sikkerhet først. Trivsel og helse for våre ansatte og samarbeidspartnere i et trygt arbeidsmiljø, er en forutsetning for å kunne lykkes.

Vi forbedrer økonomisk, sosial og miljømessig fremgang i alle land og samfunn vi driver forretninger i. Gjennom Sikas program for engasjement i fellesskap («Sika Cares») og dedikert frivillighetsarbeid, støtter vi aktivt sosiale prosjekter i lokale samfunn. Som et medlem av FNs Global Compact er vi forpliktet til global bærekraftig utvikling. 

Vi går aldri på akkord med integritet, og bruker høye etiske standarder i vårt arbeid. Sika’s “Code of Conduct” definerer våre standarder og regler for oppførsel for vårt selskap og alle våre ansatte.

Employees from Sika Chile

Selvstendighet og respekt

Sika tror på kompetanse og gründerånden til våre ansatte. Vi fremmer tillitsfulle og respektfulle arbeidsforhold og setter pris på godt samarbeid på tvers av avdelinger, med våre kunder, leverandører og interessenter.

Godt arbeidsmiljø er vår ambisjon og inspirasjon. Alle ansatte skal få utvikle seg og komme med nye ideer. Vi delegerer beslutninger og ansvar på grunnlag av kompetanse og egne ønsker.

Vi tar sikte på å implementere våre avdelinger på en måte som er så desentralisert som mulig og etablere en flat organisasjon med et bredt spenn av kontroll. Opplæring og utvikling av våre ansatte prioriteres høyt. Vi har som mål å utvikle morgendagens ledere med et høyt fokus på interne kandidater.

Arbeid for resultater

Sika sikter mot suksess og er stolte av og kontinuerlig oppnå fremragende resultater og forbedre vår markedsposisjon. Vi holder fast ved våre visjoner og mål med utholdenhet mot et langsiktig perspektiv. Innen selskapet tror vi på individuelle ansvarsområder. Funksjoner og prosjekter er tydelig tildelt. Det samlede resultat- og tapsansvar styres av daglig leder. Sika har klare målsettinger for sine økonomiske resultater etter en definert strategi. Evaluering av resultat er basert på markedsandel, salg, vekst, lønnsomhet og kapitaleffektivitet.