Når man skal fuge, er det viktig at produktet har de rette egenskapene. Hvor godt fugemassen tåler temperaturvekslinger, UV-lys samt påkjenninger fra vann og kjemikalier vil variere med produktets sammensetning og hvilken teknologi den er basert på; polyuretan, SMP, akryl eller silikon. 

Hva skal du fuge? Sikas fugemasser for fasader setter nye standarder i sin klasse og tilfredsstiller de høyeste krav for alle oppgaver innen fasadefuging. Husk tilbehør! Fugepistol, glattevæske, primer og bunnfyllingslist.

Nyheter!

Den perfekte fugemassen for tetting av ståltanker og siloer

Sikaflex®-403 Tank & Silo  er en polyuretanbasert, elastisk fugemasse utviklet for å tette stålbeholdere bygget i seksjoner, som emaljert stål eller rustfrie ståltanker.

Fugemasse for landbruket

Fugemasse for konstruksjons- og bevegelsesfuger

Sikaflex® Construction Purform® er en polyuretan universal fugemasse basert på Sikas Purform®-teknologi. Meget godt egnet for bygningskonstruksjoner.

Fugemasse for bygningskonstruksjoner

Produktområder

Hvorfor er fuging og tetting så viktig?

Byggesteinene i fundamentet slipper vanligvis ikke vann, fuktighet eller luft inn i bygningen eller strukturen din. Det er derimot ved sammenføyningene at bygningen er svakest mot lekkasje.

Med korrekt spesifisert arbeidsoppgave, hvilket materiale, og godkjent fugemasse for korrekt bruk, vil bygningen være bærekraftig gjennom hele levetiden.

Fugemasser fra Sika
Trenger du tips og råd? Eller anbefalinger når det gjelder fuging?