I august 2020 satte EU i kraft den nye restriksjonen under REACH lovgivningen på bruk av produkter (uavhengig av merker) som inneholder mer enn 0,1 % monomere diisocyanater. Disse nye reglene vil også gjelde for produkter som polyuretanlim, fugemasser, belegg, skum, eller injeksjoner som brukes i industriell produksjon og byggearbeid. Målet med denne begrensningen er å redusere helserisikoen forbundet med diisocyanater ved å sikre at arbeiderne som skal håndtere disse stoffene er tilstrekkelig informert og opplært.

Fra og med 24. august 2023 må alle profesjonelle brukere gjennomgå opplæring før slike produkter tas i bruk. 
Gjør-det-selv/private brukere er ikke berørt av denne loven.

Påmelding webinar

Veiledning - steg for steg

Last ned veiledning på hvordan melde seg på webinar i vår nye kunnskapsportal, registrering, testen og kursbevis.

Vi tilbyr gratis kurs for våre kunder. Det er lagt opp som et webinar i Teams og varer i ca. 2 timer. Kurset holdes på norsk.

Innholdet tilfredsstiller kravene ihht. REACH-forordningen (EU).

Tilgjengelige datoer og påmelding finner du i vår nye kunnskapsportal, klikk på knappen under:

Fitter performing an auto glass replacement with Sikaflex 255 Extra

Hvordan kan Sika hjelpe deg?

Vi er forpliktet til å støtte din overholdelse av den nye REACH-lovgivningen. Du kan velge mellom to alternativer:

ALTERNATIV 1: BYTT TIL ALTERNATIVE PRODUKTER

Sika tilbyr en rekke produkter som ikke krever sikkerhetsopplæring. Flere berørte produkter har allerede blitt erstattet med Purform® løsningen. Purform® produkter er polyuretaner med mindre enn 0,1 % innhold av frie monomere diisocyanater. 

Eksempler på slike produkter er:

Finn ut mer om Purform®-serien her.

Merk at det imidlertid finnes noen spesialprodukter som Sikaflex® TS Plus, noen lim som SikaBond®-54 og Sika Boom® skum der trening er nødvendig.

 

ALTERNATIV 2: OBLIGATORISK OPPLÆRING AV ANSATTE SOM HÅNDTERER DIISOCYANATER

Person applying Sika Purform grey polyurethane sealant on stone surface


Innen 24. august 2023 må alle profesjonelle som håndterer diisocyanater og diisocyanatholdige blandinger, kunne dokumentere fullført opplæring i sikker bruk.

Sika tilbyr webinar for våre kunder inkludert kursbevis.

Merk at opplæringen bør innlemmes i ny ansettelsespolicy, og kan bli aktuelt hvis ansatte skifter rolle i en bedrift. Opplæringsbeviset utløper etter 5 år og vil måtte fornyes.Hva er REACH?

Hva REACH står for
Det europeiske kjemikalieregelverket REACH ble vedtatt i 2006 og står for Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals Regulation. Det er en europeisk forskrift som har som mål å forbedre beskyttelsen av menneskers helse og miljøet mot potensielle risikoer fra kjemiske stoffer.

*Nye REACH-forskrifter
Den europeiske union har innført en ny restriksjon på bruk av produkter som inneholder mer enn 0,1 % monomere diisocyanater. Disse nye reglene vil også gjelde for produkter som polyuretanlim, fugemasser og skum som brukes i industriell produksjon og byggearbeid. Fra og med 24. august 2023 må alle profesjonelle og industrielle brukere gjennomgå opplæring før slike produkter tas i bruk. Det er ditt ansvar som arbeidsgiver eller leder å sørge for at dine ansatte er tilstrekkelig trent. Gjør-det-selv-brukere/vanlige forbrukere er ikke berørt av denne loven.

Hvorfor er det viktig?

Ved arbeid med kjemikalier som lim og tetningsmidler er forholdsreglene i sikkerhetsdatabladene viktige for å beskytte brukernes helse og sikkerhet. En-komponent polyuretanlim og tetningsmidler herder ved reaksjon med atmosfærisk fuktighet. Denne reaksjonen er basert på tverrbinding av prepolymerer gjennom deres isocyanatgrupper.

Ved påføring av slike polyuretanprodukter kan brukeren bli eksponert for minimale mengder ureagerte diisocyanater som brukes i produksjonen av slike prepolymerer. Når de er fullstendig herdet, har imidlertid diisocyanatene reagert og de endelige forbindelsene er helt fri for disse reaktive kjemikaliene.

Vil dagens Sika polyuretanløsninger fortsatt eksistere?

For industriell bruk:
Ja, Sikaflex®-, SikaForce®-, SikaMelt®- og Sikafloor®-løsningene vil forbli. For å fortsette å bruke produktene må nettopplæringen for produktets bruksområde være gjennomført, hvor brukeren får et sertifikat som er gyldig i fem år.

For profesjonelle brukere:
Ja, Sikaflex®-, SikaBond-, SikaBoom- og Sikafloor®-løsningene vil forbli. For å fortsette å bruke produktene må nettopplæringen for produktets bruksområde være gjennomført, hvor brukeren får et sertifikat som er gyldig i fem år.

*Source: Isopa

 

Spørsmål og svar

Hva er diisocyanater?

Diisocyanater brukes hovedsakelig til å lage polyuretanprodukter, som stivt og fleksibelt skum, belegg, lim, tetningsmidler og elastomerer. De finnes i flytende og deigaktige produkter i varierende grad, men reagerer fullstendig med omgivelsesfuktigheten og er derfor ikke lenger til stede i ferdige, herdede polyuretanprodukter.

Hvordan vet jeg om jeg må fullføre denne opplæringen?

Du må fullføre opplæringen hvis du bruker et produkt med mer enn 0,1 % diisocyanater i en profesjonell eller industriell setting. Hvert produkt som er underlagt denne begrensningen er pålagt å ha følgende setning på emballasjen:

"Fra og med 24. august 2023 kreves det tilstrekkelig opplæring før industriell eller profesjonell bruk."

Sika legger også denne setningen til del to av sikkerhetsdatabladet og ytterligere informasjon om tilgang til nettbasert opplæring i produktdatabladet:

Private brukere (forbrukere) trenger ikke denne opplæringen.

Vil polyuretanprodukter være forbudt under den nye REACH-begrensningen?

Begrensningen forbyr verken salg eller bruk av PU-produkter.

Noen produkter innenfor Sikas hele produktspekter vil være underlagt denne nye REACH-begrensningen.

Hvilke produkter er berørt av denne begrensningen?

Begrensningen gjelder for alle produkter som inneholder mer enn 0,1 % monomere diisocyanater. Generelt er dette tilfellet for de fleste polyuretanprodukter som for tiden er på markedet, f.eks. lim, fugemasser, belegg, gulv osv. Det er viktig å påpeke at herdede produkter i ferdig tilstand ikke lenger inneholder isocyanater og at begrensningen ikke gjelder for dem. Det gjelder heller ikke produkter med svært lave mengder restdiisocyanat, for eksempel Sikas polyuretan Purform®-serie.

Hva er målet med denne begrensningen?

Helseregistre over hele Europa registrerer årlig astmatilfeller knyttet til arbeid med diisocyanater. I 2012 startet den tyske myndigheten BAuA arbeidet med en regulering som tar sikte på å redusere disse tallene betydelig. Diisocyanater kan håndteres trygt hvis tilstrekkelig håndtering og risikohåndteringstiltak er på plass. Imidlertid kan en enkelt hendelse gjøre en person sensibilisert for diisocyanater, som fra dette tidspunktet kan indusere astma selv ved de laveste konsentrasjonene. Den beste måten å håndtere en slik risiko på er å utdanne alle som jobber med diisocyanater om hvordan de skal håndteres på riktig måte.

Hvilke juridiske begrensninger gjelder for distributører, brukere og deres arbeidsgivere?

Begrensningen sikrer at alle som håndterer diisocyanater profesjonelt har fått opplæring i egenskapene deres og kravene til sikker håndtering før de tas i bruk. Den har to deler: den ene gjelder produsentene av PU-produkter og den andre for profesjonelle brukere.

1. For å selge et produkt som er berørt av begrensningen, må opplæringskravet være nevnt på etiketten og leverandøren må gi kunden informasjon om hvor eller hvordan man kan få nødvendig opplæring.

2. For å bruke et produkt berørt av begrensningen, må arbeidsgiver dokumentere at brukeren har gjennomført vellykket opplæring.

Er det en tidslinje for introduksjon av opplæringen?

24. februar 2022: Produkter som er underlagt begrensningen, må merkes tilsvarende.

24. august 2023: Opplæring må gjennomføres før berørte produkter brukes.

Opplæringen er gyldig i fem år, deretter må den fornyes.

 

Hvem kan gi denne obligatoriske opplæringen?

Lovteksten lister opp temaene som skal dekkes og krever at opplæringen tilpasses søknadsprosessen. Det kan gjøres enten online eller personlig. Instruktører må ha fagutdanning innen arbeidssikkerhet og helse.

Vil Sika gi opplæring til sine kunder?

Ja, vi tilbyr diisocyanatopplæring for våre kunder i form av webinar.

Hvem har ansvaret for at brukerne får opplæring, og hvem skal håndheve dette?

Arbeidsgiveren til brukeren eller den selvstendig næringsdrivende, er ansvarlig for å sikre gjennomføring av opplæringen og dokumentere vellykket deltakelse. Nasjonale REACH-inspektører kan sjekke denne dokumentasjonen.

Hvorfor inneholder produktene diisocyanater?

For å gjøre produktene holdbare og slitesterke.

Er dette kurset kun for Sika-produkter?

Nei. Dette kurset er en generell opplæring, og er ikke spesifikk for Sika-produkter. Kurset er basert på opplæringsmateriale fra ISOPA.

Finnes det produkter som ikke er påvirket av denne lovgivningen?

Ja, for eksempel Sika sin Purform-serie basert på nyutviklet teknologi. Se produktsortiment her: https://nor.sika.com/no/Kampanjesider/purform.html

Hvorfor holder Sika denne opplæringen?

Som produktleverandør er vi pliktig til å levere opplæring til våre kunder. Vi har PU/PUA-produkter i vårt sortiment, og ønsker å bidra til at alle våre kunder/brukere jobber trygt og sikkert. Se egen liste her som oppdateres jevnlig:
https://nor.sika.com/no/Kunnskapsportalen/REACH-Sikkerhetstrening.html

Vil Sika levere kurs etter 24. august 2023?

Ja, vi vil holde kurs i tiden fremover – også etter 24. august. Følg med på nettsiden om nye kursdatoer som settes opp.

Må alle fra bedriften melde seg på kurset for å motta kursbevis?

Nei, dersom dere skal samles for å se på storskjerm holder det at en person melder seg på slik at dere får lenke til Teams-rommet. Dersom dere skal se på hver deres skjerm, må alle melde seg på.

Hvordan får man kursbevis?

Du/dere får tilsendt lenke til en avsluttende test etter at kurset er ferdig. Denne linken sendes i Teams-rommet der webinaret holdes, og kan enkelt kopieres og sendes til resten av deltakerne fra dere. På testen fyller dere ut navn, bedrift og e-post slik at vi har det vi trenger for å sende ut kursbevisene. 

Hvor lenge er kurset/kursbeviset gyldig?

Kursbeviset er gyldig i 5 år.

Når jeg har fullført kurs hos dere, kan jeg holde kurs for våre ansatte?

Når det gjelder hvem som kan holde opplæring, er kravene satt av Arbeidstilsynet. Her er fra Arbeidstilsynets egen nettside: «Leverandører av diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger skal gi tilgang til opplæringsmateriale og kurs på offisielt språk der diisocyanater leveres.». Se mer info om kravet til opplæring her: Krav til opplæring for alle som bruker diisocyanater (arbeidstilsynet.no)