Suksessfaktorer

Hos Sika verdsetter vi mot til å tenke nytt og "utenfor boksen", engasjement, tillit og respekt, samt gleden ved et godt samarbeid. Vi forventer mye - men har også mye å tilby. Målet vårt er å belønne prestasjon og engasjement gjennom konkurransedyktig, resultatorientert lønn som er i samsvar med nasjonalt nivå. Sika-medarbeidere med lang fartstid kaller det “Sika-ånden”. Måten vi samarbeider på bestemmes av et sterkt sett med verdier.

Verdigrunnlag

Kunden først, Mot til innovasjon, Bærekraft og integritet, Selvstendighet og respekt, Arbeid for resultater. Disse verdiene er selskapets grunnpilarer.

Disse 5 verdiene er felles for hele den globale arbeidsstyrke og er godt integrert i alle Sika-selskaper over hele verden.

Tec Crete is delivering all the concrete for the One Vanderbilt office skyscraper

Fokus på utvikling

Det er vårt mål å skape rom for utvikling av talenter. Samtidig som vi forventer at våre ansatte skal oppnå de omforente mål, tar vi også hensyn til fleksibilitet med hensyn til jobbutforming, internasjonale karrieremuligheter og teamarbeid som vesentlige elementer ved det å jobbe i Sika.

Technical Meeting

Soliditet og pålitelighet

Firmaets grunnleggere startet Sika på et fundament av foregangsånd og entreprenørinnstilling. Fortsatt i dag kombineres motet til å lede an i fremtidens utvikling med styrke til å holde ut. Sika er dedikert til å sikre bærekraftig vekst for å opprettholde og skape jobber for fremtiden.

Extending service life of a bridge with Sika solutions

Individuelt ansvar

Det mest markante kjennetegn for Sika-ansatte er evnen til å prestere i kombinasjon med en høyt utviklet sosial kompetanse: Utvikle, respektere forskjellige oppfatninger og innrette seg i samsvar med strategiske mål. Har du ambisjoner om å prestere, utmerke deg og være stolt av dine resultater? I så fall er Sika stedet for deg.

Sika Egypt – Team Concrete and Waterproofing

Pragmatisk arbeidsmiljø

Sika fremmer et arbeidsmiljø, hvor medarbeidere kan utvikle seg i samsvar med egne faglige og personlige evner – vi streber etter en atmosfære hvor innovasjon, prestasjoner og gjensidig respekt kan utvikle seg. Et miljø som oppmuntrer medarbeidere til å prestere, til å gjøre det som fungerer, og til å få ting gjort.

Tec Crete is delivering all the concrete for the One Vanderbilt office skyscraper

Nye måter å kommunisere på

Nye måter å kommunisere hjelper ledere og ansatte til å lykkes i det globale markedet, og samtidig sørge for Sikas vekst. Vi omfavner sosiale medier og digitale kommunikasjonsplattformer som intranettet vårt - SikaWorld. Hos Sika bidrar digitale medier til å skape og utvide kunnskap og brukes i hele vår kjernevirksomhet, rekrutteringsprosess og daglig kommunikasjon.

Sika Logo on Building

Sika-logoen

Sikas merkevare er anerkjent over hele verden synonymt med innovasjon, kvalitet og service. Kombinasjonen Sika-logoen vår med motto 'Building Trust' har vist seg å være et verdifullt kjennetegn gjennom vår globale tilstedeværelse. Kunder over hele verden kan være sikre på at de får Sika kvalitet og service, uansett hvor de ser Sika-logoen.