Her kan du laste ned dokumenter


Her har du muligheten til å laste ned produktdatablader, sikkerhetsdatablader, miljødokumentasjon, systemdatablader, brosjyrer, DoP'er, referansjeprosjekter, etc. Bruk søkefeltet til å finne dokumentasjon.

Bruk filter for raskere søk
Velg filter (gul boks under søkefeltet) hvis du vil at f.eks. kun produktdatabladene skal listes opp. Da får du et raskere søk. Klikk på "Dokumenttyper" og velg type dokument du skal søke etter.

TIPS

  • Skriv hele produktnavnet, f.eks. "Sikaflex-118".
  • For best mulig søketreff kan mellomrom i produktnavnet erstattes med en bindestrek som f.eks. "Sika-Boom-420".