Kjemiske forankringer er ideelt egnet for høye belastninger, da den resulterende belastningen nesten alltid er sterkere enn selve underlaget. Siden systemet er basert på kjemiske og mekaniske forbindelser, overføres ingen forhåndsbelastningsspenninger til underlaget, slik det ellers er tilfelle med ekspansive mekaniske forankringer. Kjemiske forankringer er derfor ideelle for å feste tett ved kantene og for tettsittende forankringsgrupper.

Kjemisk forankring har tydelige fordeler fremfor mekanisk forankring

 • Fullstendig innstøpt forankring gir korrosjonsbeskyttelse
 • Forbedret ytelse
 • Større fleksibilitet i boltlengde avhengig av belastning
 • Ingen utvidelse - ingen sprekker i underlaget
 • Avstivende effekt - holder også i porøse underlag
 • Sterk tverrbundet duromer (en polymer som er tverrbundet og vil spaltes ved oppvarming til en definert temperatur) - noe som betyr at den har unik bæreevne

 

Kjemiske forankringer gir fleksibilitet. Hva er mulig?

 • Forankringer med tett avstand
 • Forankringer med tett kantavstand
 • Mange ulike forankringstyper er tilgjengelige i forskjellige diametre og med forskjellige borehullsdybder

Eksempler på bruksområder

Bolts anchored into concrete with Sika AnchorFix anchoring adhesive
Bolts anchored into concrete with Sika AnchorFix anchoring adhesive
Bolts anchored into concrete bridge structure with Sika AnchorFix anchoring adhesive
Satellite dish anchored into concrete wall with Sika AnchorFix anchoring adhesive

Varemerke

Sika AnchorFix®

Last ned Sika AnchorFix® programvare for dimensjonering

Sika AnchorFix® Calculation Software for chemical anchors

Sika AnchorFix® dimensjoneringsprogram for beregning av kjemiske forankring, og er basert på europeiske og amerikanske standarder. Programmet er tenkt benyttet av rådgivende konsulenter (RIB) og konstruktører. Programbeskrivelse:

 • Dimensjonering av  forankringer,  samt ettermonterte armeringsforbindelser
 • 3D visualisering
 • Metriske og britiske målenheter (valgbart)
 • Program-oppdateringer via internett-forbindelse
 • Flerspråklig støtte 
Les mer og last ned programvaren

Sika AnchorFix® programvare for dimensjonering er basert på amerikansk standard (ACI 318-08, -11 & -14) samt europeisk veiledning TR029 for forankringer med gjengestenger og armering, samt TR023 for ettermonterte armeringsforbindelser.

Programvaren er definert som to moduler og muligjør beregninger iht. følgende dimensjoneringsstandarder /veiledninger:

Beregningsmodul: Forankring

 • EOTA TR029 for dimensjonering basert på ETA iht. EAD 330499-00-0601
 • TR045 for seismisk dimensjonering basert på ETA iht. EAD 330499-00-0601
 • ACI318-08 for dimensjonering iht. IAPMO/ICC-ES rapport (IBC 2009)
 • ACI318-11 for dimensjonering iht. IAPMO/ICC-ES rapport (IBC 2012)
 • ACI318-14 for dimensjonering iht. IAPMO/ICC-ES rapport (IBC 2015)


Beregningsmodul:  Armeringsforbindelse

 • EOTA TR023 for dimensjonering av armeringsforbindelse iht. TR023 ETA
Vennligst les nøye før du laster ned programvaren:

Denne programvaren og resultater er kun beregnet for profesjonelle brukere. Brukere må uavhengig verifisere resultatene før bruk og ta hensyn til nettstedet og betingelsene, produktinformasjon, i henhold til standarder og forskrifter.

Når det gjelder programvaren og resultater, gir Sika ingen garantier for nøyaktighet, pålitelighet, fullstendighet, salgbarhet eller egnethet for noe formål. Programvaren leveres "som den er", og Sika fraskriver seg uttrykkelig eventuelle garantier med hensyn til programvaren og resultatene fra bruken av den.

Jeg har lest, forstått og godtatt ovenstående uttalelser ved å klikke nedenfor:

Sika Chemical Anchoring Adhesive Volume Calculator App

An essential pre-preparation work for installing chemical anchors is calculating the amount of material one needs for a job site, as to run out of cartridges during an application of threaded rods or rebars you would like to eliminate in any case, to avoid losing time unnecessarily. On the other hand, defining the required amounts can also minimize the material wastage. 

To support the calculation process, Sika has developed a volume calculator application. Based on the below parameters, the application defines the required number of cartridges (in all available cartridges), and it also provides the required quantity per one anchor: 

 • Substrate in which the anchor will be installed (concrete solid or hollow masonry)
 • Anchor type (threaded rod or rebar)
 • Hole diameter
 • Embedment depth
 • Number of anchors.
Available Languages

The App is available in the following languages:

 • English
 • German
 • French
 • Italian
 • Spanish
 • Greek
 • Arab
 • Dutch
 • Turkish
 • Portuguese
 • Czech
 • Simplified Chinese
Free in Apple Store & Google Play

The App is available for download in Apple Store and Google Play.

 • Platform requirements: Android 6.0 (or higher), iOs 9.0 (or higher)
 • Installed Size: Android (29 MB), iOS (59 MB)

Vil du vite mer?

Kunne dette være interessant for ditt prosjekt eller din bedrift?

Vi står alltid klare til å rådgi deg.