Sika har en markedsledende posisjon innen utvikling og produksjon av spesialkjemikalier, til områder som liming, fuging, tetting, støydempning, forsterkning og beskyttelse av bærende konstruksjoner for bygningsbransjen og industri.

Sika er bygget på innovasjon gjennom 100 år. Dette er fortsatt en av grunnpilarene i vår fremtidige strategi. Hvert år brukes ca. 1,5 milliarder kroner på forskning og utvikling for å sikre at våre kunder alltid tilbys de beste løsninger. 

Konsernet har datterselskaper i 103 land, de fleste med egne produksjonsfasiliteter fordelt på 400 fabrikker. I 2022 genererte over 33000 ansatte et salg på CHF 10,5 milliarder. Sikas løsninger og systemer erstatter teknologier som skruer, nagler og sveis og gir kunder hittil uante muligheter for fremtidens utvikling. Hemmeligheten er Sikas sveitsiske kvalitet, utviklet og finjustert i over 100 år! Siden 1968 har vi ført denne stolte tradisjonen videre også i Norge.

I Norge har Sika sitt hovedkontor på Lahaugmoen og teller rundt 54 ansatte.

Sika Norge AS

Sanitetsveien 1
2013 Skjetten

Sika er overalt