For å forlenge levetiden på konstruksjoner ved f.eks. bruksendring kan karbonforsterkning være et trygt og sikkert valg. Sika leverer komplette systemer som er testede og godt utprøvde for flere typer konstruktiv forsterkning. Enten kravet er å øke bøye-/skjærkapasitet eller seismisk motstand, kan Sika CarboDur® være en løsning for bruk på bærende konstruksjoner av armert betong, stål, tre og mur.

Systemet for forsterkning av bygningskonstruksjoner

Sika tilbyr Sika® CarboDur®-systemet som brukes til forsterkning av eksisterende bygningskonstruksjoner, samt konstruksjoner eller elementer til bruk i infrastruktur.

Systemet består av:

  • Sika® CarboDur® laminatbånd
  • Sika® CarboShear® laminatvinkler
  • SikaWrap® karbonfiberduk
  • Sikadur®-30 epoksylim 


Båndene er laminerte karbonfiberbånd (CFRP) som er meget godt egnet til forsterkning av konstruksjoner innen betong, tre og mur.
 

Utprøvet og dokumentert bestandighet

Sika’s system for konstruktiv forsterkning har gjennomgått omfattende testing i laboratorier og i felt under mange ulike brukssituasjoner for å verifisere langtidsytelser ved ulike miljøeksponeringer:

Langtids materialtretthets-egenskaper

Kunstig aldring

Eksponering i alkaliske mijøer

Montasje under dynamisk lastsituasjon

karbonfiberforsterkning broer
Bilde: Forsterkning av broer
karbonfiberforsterkning infrastruktur
Bilde: Forsterkning av bygninger og infrastruktur
FORSTERKNING AV BETONGDEKKE / BJELKELAG
Sika CarboDur kolfiberförstärkning betong
FORSTERKNING AV BETONGSØYLE
Sika CarboDur kolfiberförstärkning betongpelare
FORSTERKNING AV BETONGBJELKER
Sika CarboDur kolfiberförstärkning betongbalkar
FOREBYGGE RISSUTVIKLING I BETONGKONSTRUKSJONER
Sika CarboDur kolfiberförstärkning sprickbildning

Eksempler på bruksområder

Ønsker du mer informasjon om våre løsninger eller råd vedrørende forsterkning?

Gratis programvare for dimensjonering av karbonfiberforsterkning

Sika har utviklet et beregningsprogram som støtteverktøy for Sika CarboDur®-produkter.

Formålet med programvaren er å hjelpe brukeren med å beregne nødvendige mengder og plassering av karbonfiberforsterkningen. Programmet beregner forsterkningsbehovet for ulike lastsituasjoner, og gir raskt svar på forsterkningsbehovet ved forventede økninger av moment-/skjærkraftbelastning.

Carbodur beregningsprogram

Referanseprosjekt i Sverige

Unikt landemerke gjennomgår en rehabilitering med karbonfiberforsterkning

Kronprinsen - Den 57-årige skyskraperen med sin unike og blå fasaden, er et av de viktigste landemerkene i Malmø. Bygningen strekker seg 82 meter over havet og består av 27 etasjer med leiligheter, kontor og andre kommersielle lokaler.