Vantetting fra Sika
Bilde: Fra venstre: Tomas Holmestad, anleggsleder Arvid Nordtømme og arbeidsleder Kristine Bandgren fra HENT, og salgsingeniør Magne N. Mørch fra Sika.

Denne artikkelen ble først publisert på bygg.no 04.10.2022

Livsvitenskapsbygget, landets største universitets- og sykehusbygg, vil knytte vitenskap tettere sammen og bidra til ny innsikt i hva liv, aldring og sykdom er. Et felles anlegg for ledende universitets- og sykehusmiljøer og skal sikre Norge internasjonal konkurransekraft på området.

Bygget har en foreløpig arealramme på 97.500 kvadratmeter og er et av Statsbyggs største byggeprosjekter med planlagt ferdigstillelse i 2026. Det er foreslått en kostnadsramme på 11,97 milliarder kroner. Bygget er i tillegg et prosjekt med høy miljøprofil og oppføres som et bærekraftig bygg.

I juni 2022 tok Sika turen til Gaustad i Oslo. HENT AS er en av Norges største totalentreprenører og prosjektutviklere og er ansvarlig for grunnarbeider og bygg i prosjektet. De ønsket å teste et vanntettende membransystem som skulle tåle høyt vanntrykk, med en membranduk som skulle tråkkes på, tåle all slags vær, samt motstandsdyktig mot aggressiver i grunnvann og jord.

Fantes et slikt system? Svaret er ja! Sika har levert løsninger innen vanntetting av armerte betongkonstruksjoner til det nye Livsvitenskapsbygget!

SikaproofA+ fra Sika

Fundamentering og utfordringer
Oppstart for råbygg med fundamentering og betongstøp var datert januar-juni 2022. Her skulle bunnen vanntettes med Sika membraner for å hindre vanninnsig og utfordring med ustabil grunn og høyt vanntrykk (opptil 12 meter).

– Med tanke på kompleksiteten av bygget og kravene vi har, måtte vi finne en vanntett membran som var robust nok til å gå på når vi armerte, forteller Torgeir Hågensen, prosjektleder i HENT AS.

Miljøkrav og levetid var også en viktig faktor når leverandør skulle velges. Sika leverte på utfordringene.

– Sikas membranduk SikaProof® A+12 leverte på våre krav. Tidsbesparelse var i tillegg en vesentlig faktor da produktet ikke er væravhengig

Testing av løsninger
HENT fikk teste Sikas membranduk SikaProof® A+12 i tillegg til tape, vannsvellende tetningsmasse og injeksjonsslanger.

– Det var overraskende hvor mye duken tålte. Den ble testet ved hjelp fra Sika som fulgte godt opp, og lagde egne prøver som oppfylte kravene vi var ute etter, forklarer Hågensen.

SikaProof® A+ 12 er en polyolefin (FPO) membran for vanntetting av armerte betongkonstruksjoner under grunnvannsstand. Den monteres løst mot forskalingen eller andre flater før armering og støping.

Magne N. Mørch, salgsingeniør i Sikas prosjektavdeling, utdyper at det er mange fordeler med SikaProof® A+ 12.

– Duken formonteres før armering og støping og har en dobbel heftmekanisme: mekanisk og kjemisk binding til fersk betong. Den er også lett å montere med tapede skjøter.

– Produktet har også høy fleksibilitet og rissoverbyggende egenskaper. Det er motstandsdyktig mot aggressiver i grunnvann og jord og er midlertidig motstandsdyktig mot UV-stråling og forvitring i byggefasen, utdyper Mørch videre.

Livstidsperspektiv
Ved bruk av SikaProof® systemet legges vanntettingen til membranen og utsiden av bygget som gjør at korrosjonsskader grunnet lekkasjer elimineres fra utsiden. Mørch forteller at dette vil gi et damptett bygg og lengre forventet levetid av konstruksjonen, samt lavere totale kostnader for bygget i et livstidsperspektiv.

Vantetting fra Sika

Faglig dyktig samarbeid
Hågensen er tydelig på at faglig dyktighet og god veiledning er avgjørende i større prosjekter.– Leveringsdyktighet og faglig oppfølging og veiledning er vesentlige faktorer for å lykkes, poengterer Hågensen.

–Vi er svært fornøyde med samarbeidet med Sika, og de er en leverandør vi stoler på. Det er et pluss at Sika er et stort konsern med egne spesialister som kan bidra under byggeprosessen, avslutter Hågensen.

World Map

Vil du vite mer?

Kunne dette være interessant for ditt prosjekt eller din bedrift?

Vi står alltid klare til å rådgi deg.