Sika MonoTop®-1010

Heftforbedrer og korrosjonsbeskyttelse, sementbasert slurry
med innhold av resirkulerte delmaterialer

Sika MonoTop®-1010 er 1-komponent, sement-
basert, polymermodifisert tynnsjiktsmørtel
(slemmemasse) som anvendes som heftforbedrer
(heftprimer) og som korrosjonsbeskyttelse.  
Produktet inneholder  resirkulerte materialer
som bidrar til et redusert karbonavtrykk.

  • Inneholder resirkulerte materialer
  • Ferdigmørtel, tilsettes vann
  • God vedheft til betong og stål
  • God motstand mot vann og kloridinntrengning
  • Kan påføres med slemmekost eller ved våtsprøyting