Sika MonoTop®-4012

R4 Sementbasert, reparasjonsmørtel med innhold av resirkulerte                     delmaterialer.

Sika MonoTop®-4012 er en 1-komponent, fiber-
forsterket reparasjonsmørtel med lavt svinn som
inneholder resirkulerte materialer for å redusere
karbonavtrykk. 
 

 • Inneholder resirkulerte delmaterialer
 • Sjikttykkelser: 6–120 mm
 • Enkeltsjikt kan uføres i inntil: 120 mm tykkelse
 • Sulfatresistent
 • Påføres manuelt (håndpåført) eller som maskinpåført  (våtsprøyting)
 • Enkel påføring
 • Meget lavt svinn
 • Krever ikke bruk av heftprimer
 • Lav permeabilitet
 • Brannklasse A1
 • Mørtelklasse R4 iht. EN 1504-3
 
 • Velegnet for reparasjonsområde i prinsipp 3, metode 3.1 & 3.3 iht. EN 1504-9. Reparasjon av avskallet og skadet betong i bygninger, bruer, infrastruktur og 
  arbeider i undertak.
 • Velegnet for konstruktive reparasjoner  i prinsipp 4, metode 4.4  iht. EN 1504-9. Øker bæreevnen av
  betongkonstruksjonen ved påføring av mørtel.
 • Velegnet for å bevare eller gjenopprette betongens egenskaper  i prinsipp 7, metode 7.1 og 7.2
  iht. EN 1504-9. Øker overdekningen og erstatter forurenset eller karbonatisert betong.
Sika MonoTop®-4012
Produkt Størrelse Varenr Nobb nr EAN
Sika MonoTop-4012 25 KG 626200 57905846 7612895585369