SikaQuick®-506 FG

Hurtigherdende reparasjonsmørtel med integrert korrosjonsinhibitor
 

SikaQuick®-506 FG er en hurtigherdende, polymer-
modifisert, fiberforsterket reparasjonsmørtel med lavt svinnpotensial og tilsatt korrosjonsinhibitor. Produktet samsvarer med klasse R3 iht. EN 1504-3.

 • Korrosjonsbeskyttelse, reparasjonsmørtel og heftbro i ett og samme produkt
 • Integrert korrosjonsinhibitor sikrer beskyttelse av
  armering
 • Enkel påføring
 • Bruk av heftprimer er ikke påkrevet
 • Kan legges i inntil 60 mm sjikttykkelse
 • Klasse R3 iht. EN 1504-3
 • Rasktherdende
 • Modellerbar,  gir strukturelle tilpasningsmuligheter.
 • Korte ventetider, rasktherdende også ved lavere temperaturer
 • Påfølgende sjikt kan påføres etter ca. 3 timer
 • Frostbestandig etter 6 timer
 • Brannklasse: A1
   
Produkt Størrelse Varenr Nobb nr EAN
SikaQuick-506 FG 25 KG 151269 27302678 7612894611199