Hva skal brannsikres? Vegg eller gulv - tre eller betong? Bruk vårt verktøy "Solution Finder" - en digital håndbok for gjennomføringer for å finne den beste løsningen for ditt prosjekt blant mer enn 2200 dokumenterte løsninger! Klikk deg gjennom og få både system- og produktinformasjon, inkludert tekniske illustrasjoner, for å spesifisere og fullføre prosjektet. Standard i Norge er EN 13501-2.

Kontakt oss i dag for Sikas løsninger innen passiv brannsikring

Sika passiv brannsikring

Eivind Handrum

Teknisk produktsjef lim & fug/passiv brannsikring