Gjennomføringsfuger er systemer for passiv brannsikring som er laget for å opprettholde brannmotstanden til et bygningselement eller seksjon – vegg eller gulv – der kabler, kabelbroer, rør eller ventilasjonskanaler passerer igjennom.