Sika Norge AS har utviklet en radonmembran Sarnafil® TG RadonProof-12, for å beskytte bygg for radoneksponering fra grunnen i bruksklasse A eller B. Den kan legges på alle underlag det være seg pukk/sand i bruksgruppe A og på all slags isolasjon. Dersom underlaget er ujevnt eller har en ru overflate anbefaler vi at det benyttes en fiberduk eller isolasjon under membranen. Alle sveiser og skjøter varmluftsveises. På alle detaljer benyttes en homogen folie Sarnafil® T66-15 D.