Balkonger, gangveier og terrasser krever vedlikehold på samme måte som andre deler av eiendommen. De fleste av disse balkongene og gangveiene består av betongelementer hvor vann kan trenge inn og forårsake en svakhet grunnet mangel på effektiv beskyttelse. Sika leverer sertifiserte systemer for å hindre vanninntregning med flere varianter av dekorative utførelser.