Alle fasiliteter innen helseanlegg må overholde sikkerhetsforskrifter og forholdsregler - ikke bare for spredning av infeksjoner, men også for skliulykker og fall. Sika tilbyr sømløse gulvsystemer som forhindrer dette.