Sikadur®-12 NO

Akrylbasert, hurtigherdende søylelim og reparasjonsmørtel.

Sikadur®-12 NO er et 2-komponent, akrylbasert,
hurtigherdende søylelim eller reparasjons-/gysemasse.

Til reparasjon og gysing av alle typer av betong-
elementer, særlig anvendelig ved lave temperaturer.   Produktet har god mekanisk styrke og slitasjemotstand, slagseighet, samt god kjemisk resistens.  Sjikttykkelser som flytende reparasjons-/
understøpsmasse:  5 -30 mm. 
Sjikttykkelse som håndpåført reparasjonsmasse (med sand-tilsetning):  20 - 100 mm. 
Brukstemperatur: -10 °C til +30 °C.

Merk:
Sikadur®-12 NO leveres med optimalisert komponent (A+B) blandeforhold for forbedret herde-respons ved bruk i kuldegrader sammenlignet med alternativ versjon:  Sikadur®-12 Pronto.

  • Hurtigherdende
  • Kan påføres ved lave temperaturer
  • Enkel blandeprosedyre
  • God bearbeidbarhet
  • Høy mekanisk styrke
  • God slitasjemotstand og slagseighet
  • God kjemisk resistens
  • Kan påføres betong og  sement-/mineral-baserte
      underlag,  samt stål.
  • Kan tilsettes sand for tilpasning til ønsket sjikttykk-
      else som reparasjonsmasse.
  Sikadur®-12 NO
  Produkt Størrelse Varenr Nobb nr EAN
  Sikadur-12 NO 10 KG 593486 42443100 7612895533292