Sikadur®-31 DW

2-komponent epoksylim med drikkevannsgodkjennelse

Sikadur®-31 DW er en to-komponent epoksy-basert fuktighetstolerant, tiksotropisk, konstruktiv sparkel som hefter til de fleste materialer. Den har høy mekanisk styrke og kan også brukes til mindre betongreparasjoner, fyllinger og sprekkforseglinger. Temperaturområde +10 ° C til +30 ° C. Inne og utendørs bruk. Den er spesielt formulert for å tilfredsstille kravene til bruk i kontakt med drikkevann.

 • Kan benyttes i drikkevannsområder
 • Enkel blanding og påføring
 • Meget god vedheft til de fleste byggematerialer
 • Høy mekanisk styrke
 • Tiksotropisk: siger ikke på vertikale flater og velegnet for påføring på overhengende flater
 • Herder uten svinn
 • Ulike farge på komponentene (bedre blandingskontroll)
 • Ingen primer nødvendig
 • Høy tidlig og endelig mekanisk styrke
 • God slitestyrke
 • Ugjennomtrengelig for de fleste væsker og vanndamp
 • God kjemisk motstand

 
Sikadur®-31 DW
Produkt Størrelse Varenr Nobb nr EAN
Sikadur-31 DW 6 KG 74633 49425233 7612894276206