Sikadur®-42+ HE Cold Climate

3-komponent epoksybasert understøpsmasse for kjøligere klima

Sikadur®-42+ HE Cold Climate er en 3-komponent, fukttolerant, epoksybasert understøpsmasse med høy ytelse og tidligstyrke. Produktet er egnet for understøp hvor høy presisjon er påkrevet, og ved statiske
eller dynamiske bruksanvendelser. 
Sjikttykkelser: 10–100 mm.
Påføringstemperatur-område: +5 °C til +30 °C

  • Bruksferdig, forhåndsdosert emballasje
  • God utflytningsevne
  • Fukttolerant, kan benyttes på underlag med høyt fuktinnhold
  • God mekanisk resistens
  • Meget lavt svinn
  • Lav termisk ekspansjonskoeffisient
  • God kryp-motstand
  • God vibrasjons-motstand
  • Høyere reaktivet ved anvendelser i lavere temperaturer (+5 °C) og hurtig fasthetsutvikling
  • Ugjennomtrengelig for de fleste væsker samt vanndamp.
Sikadur®-42+ HE Cold Climate