SikaShield® E65 MG FR 4 mm

Høyelastisk, bitumen takbelegg med sandet overflate, fleksibel til -20 °C

SikaShield® E65 MG FR 4 mm er et SBS-modifisert bitumen takbelegg i tykkelse 4 mm med økt brannmotstand. Det er armert med dimensjonsstabil, uvevet stamme av polyester stabilisert med glassfiber.
Den forblir fleksibel ved -20 °C. Den øverste overflaten er belagt med mineralgranulat, noe som muliggjør permanent eksponering for UV-stråling. Undersiden er belagt med en tynn plastfilm som smelter ved sveising og forenkler leggingen.

  • Kan overmales umiddelbart etter montering
  • Lett å montere med åpen flamme
  • God kuldefleksibilitet
  • Full forankring
  • Gode mekaniske egenskaper (strekkfasthet, rivestyrke, skjærmotstand)
  • Fliser kan monteres direkte på membranen