Sikalastic®-685

UV-stabilt, bitumenbasert membranbelegg som påføres flytende.

Sikalastic®-685 er et 1- komponent, vannbasert flytende membranbelegg av bitumen.
Resulterende sjikt er høyelastisk, kjemisk resistent, UV-stabilt og vil tåle begrenset gangtrafikk. Produktet leveres i bruksferdig form, og gir en bestandig og fukttett løsning.

 • Systemet er fuge-/skjøtefritt, og reduserer derved
  risiko for vann-lekkasjer
 
 • Tåler bevegelse i underlaget og sikrer dermed en kontinuerlig vanntetting
 • Økt levetid ved permanent sollys eksponering
 • God motstand mot UV-eksponering
 • Høy bestandighet
 • Lavt VOC-innhold
 • Fliser kan monteres direkte på membranen
 • God riss-overbyggende evne
 • Fullstendig forankret slik at innsig av vann underifra unngås
 • 1-komponent, bruksferdig
 • Påføres med pensel, malerrull, sparkel eller "airless" maskinsprøyte
Sikalastic®-685