Sika bidrar med teknisk assistanse: Takbefaring - beregninger - opplæring - dokumentasjon

Vindlastberegninger

VINDLASTBEREGNINGER

Sika bidrar med råd og assistanse ved vindlastberegning av tak, samt beregning av  mekaniske festemidler. Disse beregningene bygger på norske standarder og reguleringer i henhold til TPF nr. 5.

Takbefaringer

TAKBEFARINGER

Befaringer og vurderinger ved nytekking omtekking, spesikasjoner og detaljer. Sika kan gi råd og assistanse ved prosjekter og rehabilitering av tak. I samråd med kunden kan vi finne tekniske og økonomiske løsninger.

Montasjeutstyr

SIKA MONTASJEUTSTYR

Utstyr som er spesielt utviklet for Sika taksystem: 

  • Sveisemaskiner: Sarnamatic
  • Håndsveis: Leister håndføner
Dokumentasjon

TEKNISK DOKUMENTASJON

En rekke av tegninger, montasjeveiledninger, system-uttalelser, produktdatablad, teknisk dokumentasjon, godkjennelser og sertifikaterer er tilgjengelig i Sikas taksystem.

Takskole og opplæring

TAKSKOLE/OPPLÆRING

Tak-/membranprodukter til Sika krever god montasjeteknikk og detaljløsninger. Sika arrangerer 2 dagers intensivkurs for tak-/membrantekking. Disse kursene kan ogs åskreddersys etter kundens ønske og behov.

Produktgaranti

PRODUKTGARANTI

Garantier stilles for å imøtekomme våre kunders behov og krav. Normalt utstedes garantiene på henholdsvis 10 og 15 år. Garantier gis på grunnlag av forhåndsbeskrivelse av prosjektet, oppfølging under montasje og etterkontroll av Sikas tekniske personale. Garantidokumentene utstedes i de fleste tilfeller til eier/byggherre men kan også stilles til den, av Sika, autoriserte takentreprenør. Garantiens innhold/dekning kan oversendes på forespørsel.

World Map

Behov/ønske om teknisk assistanse?