Sika Norge AS har utviklet en radonmembran Sarnafil T RadonProof 12 som kan legges i bade bruksklasse A og B. Alle skjøter og gjennomforinger sveises med varmluft. På alle detaljer benyttes en homogen folie Sarnafil T66-15 D som kan strekkes med flere hundre prosent. Dette gir med vår løsning en sikker og god radontetting. Sika radonmembran Sarnafil T RadonProof 12 skal beskytte bygg for radoneksponering fra grunnen i bruksklasse A eller B.