Sika Norge AS har utviklet en radonmembran Sarnafil® TG RadonProof-12, for å beskytte bygg for radoneksponering fra grunnen i bruksklasse A eller B. Den kan legges på alle underlag det være seg pukk/sand i bruksgruppe A og på all slags isolasjon. Dersom underlaget er ujevnt eller har en ru overflate anbefaler vi at det benyttes en fiberduk eller isolasjon under membranen. Alle sveiser og skjøter varmluftsveises. På alle detaljer benyttes en homogen folie Sarnafil® T66-15 D.

Sikas radonmembran for beskyttelse av bygg og eksponering

Membranen er UV-bestandig, et varmlufts-sveisbart takbelegg beregnet for de fleste typer klima.

 • Sarnafil® TG 66-12 selges i Norge under produktnavn Sarnafil® TG RadonProof-12 benyttet som radonmembran
 • Kan brukes både i bruksgruppe A og B og kan legges direkte på isolasjon av polysteren eller på produkter av bitumen

Hvorfor radon?

Statens strålevern anbefaler alle som har oppholdsrom i underetasjer eller i en av de tre laveste etasjene over bakkeplan å måle radonkonsentrasjonen. Radon forekommer i alle slags bygninger, og radonmålinger bør gjennomføres i alle bygninger der mennesker oppholder seg.

Byggegrunnen er den klart viktigste kilden til forhøyde radonkonsentrasjoner i bygninger. Radon dannes naturlig i berggrunnen og siver inn med jordlufta gjennom sprekker og utettheter mellom byggegrunnen og bygningen.

Husholdningsvann fra borebrønner i fast fjell kan inneholde høye konsentrasjoner av radon, og ved bruk av vannet til dusj, oppvaskmaskin og lignende vil radon frigjøres til inneluften. Bruk av stein som byggemateriale kan bidra til radon i inneluft, men i Norge er dette sjelden en viktig kilde. Tilkjørte masser, pukk og grus i byggegrunnen kan likevel bidra til problemer med radon.

Radonmembran
Radonmembran
Ønsker du mer informasjon eller råd vedrørende radonmembran?

Tekniske data

Egenskaper:
 • Dokumentert holdbarhet over tiår
 • Mikrobestandig
 • Bestandig mot planterøtter
 • Høy dimensjonsbestandig p.g.a. glassfiberarmering
 • Bitumenbestandig
 • Permant UV-bestandig
 • Bestandig mot alle naturlig forekommende miljøpåvirkninger
 • God mekanisk motstandsdyktighet
 • Varmluftsveises uten bruk av åpen flamme
 • Resirkulerbar

Teknisk godkjenning TG 20237

Tekniske data radonmembran
Ønsker du at vi kontakter deg?
bitumen kontakt

Legg igjen kontaktinformasjonen din så tar vi kontakt så snart vi kan.

Feilmelding
Feilmelding
Feilmelding
Feilmelding