Sarnafil terrassefliser er av høy kvalitet, og er laget av resirkulert gummi. De er komfortable å gå på, god design og sklisikker overflate tilpasset balkonger/terrasser og svalganger.

Hvorfor velge sika terrassefliser?

Sika terrassefliser har en overflate laget av granulert gummi av høy kvalitet som gir god og sikker beskyttelse over membranen.

Flisene kan monteres på alle typer membraner, og gir en god beskyttelse for mekaniske skader. Monteringen er rask og enkel ved bruk av monteringsplugger som følger med. Flisene egner seg også godt til bruk som avretting/støtte for installasjoner som antenner, ventilasjonsanlegg. For å øke sikkerheten på tak og lede gangtrafikk kan flisene også benyttes som gangbaner.

Egenskaper:
  • Enkel limfri montering med 4 integrerte tilkoblingspinner som hindrer at flisene forskyver seg
  • Kan skiftes ut enkeltvis på en enkel og rask måte
  • Produktene er sikre. Det går fint å gå barbeint uten å bekymre seg for skader fra skruer, spiker, oppsprukket treverk e.l. 
  • Varmeisolerende og støydempende
  • Sklisikker overflate og hurtigtørkende (for eksempel etter nedbør)
  • Miljøvennlig - resirkulert gummi
  • Dreneringskanaler på undersiden gir god drenering av vann
  • Enkle å rengjøre og de har lang levetid (selv ved minusgrader)
  • Dekorative med flott design
  • Leveres i sort eller grå farge
Terrassefliser for balkonger og svalganger
Terrassefliser for balkonger og svalganger
Kontakt oss for bestilling eller mer informasjon vedrørende Sika terrassefliser.

Sika step - Trinnlyddemping

Sika terrassefliser - trinnlyddemping
Terrassefliser trinnlyddemping

Slik legger du terrasseflisene

LEGGEANVISNING

FORBEREDELSER OG LAGRING:

Oppbevar Sarnafil terrasseflis på et tørt område. Mye UV-lys og ekstreme temperaturer vil påvirke overflaten og farven på flisene.Endring i dimensjon kan skyldes lagring på pall, så det anbefales å spre platene ut på bakken et par timer før montering slik at de kan gjenvinne sin opprinnelige form. Det anbefales å montere alle plater i én omgang for å sikre montasjen under like forhold.

UNDERLAGETS UTFORMING:

Terrasse, balkong, flatt tak
Underlaget må ha et fall på minst 2% eller skal ha tilstrekkelig fall mot sluk. Sarnafil terrasseflis er vannpermeable med dreneringskanaler på undersiden.

Endring av form på flisene kan forekomme ved fuktige forhold og stående vann på undersiden. Dette bør absolutt unngås. Smuss, olje og andre forurensninger må fjernes fra overflaten. Det anbefales å kontrollere membranens tilstand før montasje av terrasseflisene.

MONTASJE:

Sarnafil terrassefliser kan monteres direkte på betong/tre eller på liknende fast underlag samt på membraner  både av bitumen og PVC. På ikke-kompatible underlag må det legges ett migreringssjikt mellom flisene og membranen som kan være en fiberduk, glassfilt elle en PE-folie. Disse produktene anbefales og godkjennes av Sika Norge AS. 

MONTASJEBETINGELSER:

Ekstreme temperaturforhold bør unngås. Temperatur under montasje bør ikke underskride 5 gr. C for å unngå dimensjonsforandringer på flisene.

VINDDIMENSJONERING:

Løse fliser må sikres mot vind. Nødvendig festing av flisene er avhengig av topografi, bygningens konstruksjon og de stedlige vindforhold. For å stabilisere flisene så anbefaler vi liming av flisene. Egnet limtype er avhengig av underlaget. Store løsliggende membraner må det tas forholdsregler vedr. vindlast og vindsug på spesielle bygningsdeler.

MONTASJEVEILEDNING:

Monter den første raden på den lengste siden av montasjeområdet enten løsliggende eller limt. Denne raden må være retangulær. Platene legges i forband. Pass på at montasjepinnene peker nøyaktig i retning av neste rad, begynn neste rad med en halv plate og fortsett som beskrevet.

TILSKJÆRING AV PLATER:

Sarnafil terrasseflis kan lett skjæres til med en kniv med en vinkel-/rettholt eller en elektrisk sag med lav hastighet, Vær forsiktig med elektriske sager og friksjonsvarme. Friksjonsvarme på snittflaten kan føre til brannskader på produktet. Sørg for god understøttelse av platen før tilskjæring påbegynnes.

DIMENSJON/TOLERANSE:

Toleranse på mål, bredde og lengde er  ca. +/- 1,5% og +/- 2 mm i tykkelse. Dimensjonale variasjoner kan være forårsaket av lagring i stabler (elastisk kompresjon på grunn av stabelens vekt). Derfor bør Sarnafil terrasseflis tas fra ulike stabler.

Hvordan montere Sika terassefliser
INSTRUKSJON FOR LIMING

Instruksjon for liming

For å oppnå optimal stabilitet av Sika terrasseflis, anbefaler vi å lime sammen flisene i den første og siste raden med mindre den første og/eller siste raden ligger inntil  f.eks en murvegg. Liming til underlaget vil alltid være best om mulig.

Nødvendig mengde lim: 1 patron (310 ml) til ca  3-4 m limstreng.

Type lim: Elastisk 1-komponent fugelim, type Sikaflex 11FC Purform og Sikaflex -111 Stick&Seal

1. FORBEREDELSE

Overflatene må være rene, tørre og fri for olje og fett. Sjekk vedheften og kompatibiliteteten med plast og malte flater før montering.

2. LIMING

Påfør limet med en egnet fugepistol på underlaget. Nødvendige tykkelse er avhengig av underlaget. Innen 10 minutter etter påføring, monteres flisene som trykkes jevnt ned mot underlaget. Ved ujevne underlag og lignende kan flisene med fordel legges i press inntil limet er herdet. Nødvendig herdetid er avhengig av tykkelsen på limet og temperaturen.

ANBEFALTE RENGJØRINGSPROSEDYRER

Generell informasjon: unngå kontakt med stoffer som kan forårsake permanent flekker – for eksempel maling, lakk, oljer osv. 

RUTINEMESSIG RENGJØRING

For å fjerne alt støv, smuss eller andre fremmedlegemer benyttes en myk kost eller en kraftig støvsuger. Hvis støvsugeren har en mekanisk drevet børste, sørg for at den er myk nok til å unngå at overflaten skades. For å fjerne fremmedlegemer i overflaten som skitt, mose, mat osv, skrubb med en myk børste fuktet med vann.  Skyll deretter av med store mengder vann. Dersom det fortsatt er gjenværende rester av forurensing på overflaten så skrubb med en myk børste, varmt vann og svært utvannet rengjøringsmiddel, og igjen skyll av med store mengder vann.

Høytrykksspyler kan også brukes til å rengjøre Sika step.

NB! Husk alltid å ha et minimum avstand på 30 cm mellom høytrykksspylerens dyse og flisene for å unngå skader, sørg også for at temperaturen ikke overstiger 80° C.  Etter høytrykksspyling skrubbes det med en myk børste, varmt vann og svært utvannet rengjøringsmiddel, og det skylles av med store mengder vann.

Rengjøring Sika terrassefliser
Terrassefliser for balkonger og svalganger

Tekniske data

1. BRUKSOMRÅDER

Sika terrasseflis er elastiske fliser laget av resirkulert gummi til bruk på terrasser og balkonger. 

2. MATERIALE

Sika terrasseflis: Resirkulert dekk-granulat med farget PU-bindemiddel

3. PRODUKTDATA

Farger: Svart og Grå

Overflate: Jevn med åpne porer.

Underside: Jevn med dreneringskanaler.

Tilbehør: Plastplugger (4 stk. per flis)

4. MÅL / TOLERANSER 

Lengde x bredde, tykkelse: 500 x 500 mm, 30 mm.

Toleranser: Lengde og bredde ± 1,5% Tykkelse: ± 1 mm

Vekt: ca. 25,2 kg / m² eller ca. 6,3 kg / flis

5. FORPAKNINGER 

Sika terrasseflis leveres i størrelse 500 x 500 x 30 mm

Vekt:  Ca. 1135 kg / pall

Emballasje:  Engangspaller 1,05 m x 1,10 m

Antall pr pall: 180 stk (45 m2)

Terrassefliser for balkonger og svalganger
Ønsker du at vi kontakter deg?
bitumen kontakt

Legg igjen kontaktinformasjonen din så tar vi kontakt så snart vi kan.

Feilmelding
Feilmelding
Feilmelding
Feilmelding