SikaPaver®-790 HC

Kompakteringshjelpemiddel til tørrbetong for rør og kummer

SikaPaver®-790 HC er et plastiserende kompakteringshjelpemiddel utviklet for å forbedre fylle- og kompakteringsegenskapene for betongrør og -kummer produsert med tørrbetong og direkte avforming.

SikaPaver®-790 HC forbedrer dispergering av sement, pozzolaner og evt pigmenter. Dermed oppnås ønsket komprimering raskere samt mindre variasjon i kompaktering og dermed færre underkjente produkter.
SikaPaver®-790 HC