Fugebånd, Sika® Waterbars, brukes til å tette støping og bevegelsesfuger mot vannlekkasje. Fugelistene er tilgjengelige i forskjellige materialer og i en rekke design og dimensjoner, avhengig av dimensjonerende vanntrykk, dimensjonerende bevegelse og konstruksjonstype.

Tetting av støpe- og bevegelsesfuger

Fugebånd, Sika® Waterbars, brukes til å tette støping og bevegelsesfuger mot vannlekkasje. Fugelistene er tilgjengelige i forskjellige materialer og i en rekke design og dimensjoner, avhengig av dimensjonerende vanntrykk, dimensjonerende bevegelse og konstruksjonstype.

Funksjonen til et fellesbånd er basert på det såkalte "labyrintprinsippet". Dette betyr at leddbåndet strekker vanntransportbanen inn i strukturen. På denne måten avtar trykket på vannet og vanntransporten stopper.

En ny generasjon fugebånd for støpeskjøter

Sika Waterbar® FB-125 er et elastisk fugebånd av høy kvalitet for støpeskjøter. Fugebåndet er meget enkelt å montere.

Dette innovative fugebåndet er laget av fleksibel polyolefin (FPO) med en unik utformet overflate, som danner en permanent binding (både kjemisk og mekanisk) med den ferske betongen.

 

Close up view of Sika waterbar roll with rough bond texture