Prinsippet med fuging er å fylle en skjøt, sprekk eller hulrom i stein eller en betongkonstruksjon med noen form for materiale. Valget av injeksjonsprodukt styres først og fremst av formålet med fugingen og hvilke spesifikke egenskaper som ønskes av produktet, som viskositet, åpningstid, fleksibilitet, miljøkrav osv.

Vanntett konstruksjon ved fuging

Prinsippet med fuging er å fylle en skjøt, sprekk eller hulrom i stein eller en betongkonstruksjon med noen form for materiale. Valget av injeksjonsprodukt styres først og fremst av formålet med fugingen og hvilke spesifikke egenskaper som ønskes av produktet, som viskositet, åpningstid, fleksibilitet, miljøkrav osv.