Med vanntett betong menes bare betong som ikke slipper vann gjennom og hvor fokus er på betongens kvalitet og ytelse. For å oppnå den innebygde vanntettheten har betongen blitt modifisert ved hjelp av betongtilsetningsstoffer, som overflatetilsetningsstoffer, poreblokkere, krystallinske materialer og andre tilsetningsstoffer som skaper en vanntett betong.

Unngå vanninntrengning i betong

Med vanntett betong menes bare betong som ikke slipper vann gjennom og hvor fokus er på betongens kvalitet og ytelse. For å oppnå den innebygde vanntettheten har betongen blitt modifisert ved hjelp av betongtilsetningsstoffer, som overflatetilsetningsstoffer, poreblokkere, krystallinske materialer og andre tilsetningsstoffer som skaper en vanntett betong.

Betong kan beskrives som et porøst materiale. Det er porene i betongen som er potensielle transportveier der vann kan komme inn og på sikt forårsake skade på betong og armering. Med riktig tilsetningsstoff i betongen blokkeres porene, betongen blir vanntett og risikoen for sprekk reduseres.