Sika® Backer Rod Fire

Bunnfyllingslist for brannhemmende fuger

Sika® Backer Rod Fire er en brannbeskyttende bunnfyllingslist basert på mineralull.

  • Lett å legge
  • Tilpasser seg uregemessigheter i fugen