Sika® Primer-507

Pigmentert, Purform® basert primer for ulike underlag

Sika® Primer-507 er basert på Purform®, en bransjeledende polyuretan inneholdende mindre enn 0.1 % monomert diisocyanat for bedre helsevern og arbeidssikkerhet. Den er en løsemiddelbasert svart primer som rea- gerer med luftfuktighet og danner et tynt lag. Denne hinnen fungerer som en forbind- else mellom underlaget og limet. Er spesielt utviklet for behandling av limflater før påføring av Sikas elastiske lim og fuge- masser. Denne primeren kan gi utmerket vedheft uten forutgående aktivering på mange undelag.
Sika® Primer-507 fluoriserer under langbølget UV-lys i en begrenset periode. Denne funk- sjonen benyttes til prosesskontroll.

  • Egnet til mange typer underlag
  • Mindre enn 0.1 % monomert diisocyanat for bedre helsevern og arbeidssikkerhet
  • Synlig under UV-lys